close

Уважаемые Пользователи!

C 23.12.2021 будет временно прекращено начисление бонусов за просмотры/показы видео в связи с трансформацией сервиса и интеграцией необходимых для продолжения корректной работы модулей.

Все выплаты существующих бонусов продолжатся в обычном порядке.

Публичная оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

1.     Загальні положення

1.1 Сайт UVI.UA (надалі – Сайт) публікує цей Договір публічної оферти (надалі - Договір та/або Оферта ) про надання послуг з користування Сайтом.

1.2 Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України цей Договір є офертою та публічним договором та, у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець (далі - Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

1.3 Крім цього Договору, порядок та умови користування Сайтом регулюється: Політикою конфіденційності, Правилами використання сайту.

 

2.     Терміни

2.1 У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

2.1.1 Оферта – пропозиція Сайту на укладання Договору щодо надання послуг з користування Сайтом на умовах викладених в даному Договорі з будь-якими дієздатними фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями.

2.1.2 Акаунт – запис, що містить набір відомостей, які Користувач передає Адміністрації сайту, необхідних для ідентифікації Користувача при реєстрації на Сайті та подальшої авторизації Користувача в системі, за допомогою якого він може користуватися Сайтом.

2.1.3 Акцепт оферти – повне та безумовне прийняття Оферти.

2.1.4 Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка прийняла умови даної Оферти та користується послугами Сайту.

2.1.5 Сайт – UVI.UA.

2.1.6 Адміністрація сайту – особи, наділені повноваженнями щодо адміністрування Сайту.

2.1.7 Контент – інформаційне наповнення Сайту, яке може включати: тексти, графічні зображення, відео, аудіо, звукову інформацію та інше.

2.1.8 Рекламна кампанія/Рекламні послуги – трансляція, показ Контенту, розміщеного Користувачем на Сайті, на умовах зазначених у даному Договорі.

 

3.     Предмет договору

3.1 Даний Договір регулює відносини Користувача з однієї сторони та Адміністрації сайту з іншої сторони стосовно правил та умов користування Сайтом.

3.2 Адміністрація надає можливість Користувачу переглядати Контент розміщений на Сайті, а також, за правилами та на умовах визначених даною Офертою, розміщати на Сайті власний Контент.

3.3 Крім надання послуг, передбачених п.3.2 цього Договору, за домовленістю сторін, Сайт може надавати Користувачу додаткові платні послуги.

3.4 Даний Договір доступний Користувачу на Сайті за посиланням https://uvi.ua/site-pages/offer

 

4.     Створення Акаунту

4.1 Для отримання доступу до деяких функцій Сайту, Користувачу необхідно створити Акаунт на Сайті.

4.2 Користуватися Акаунтом іншої особи заборонено.

4.3 При створенні Акаунту Користувач повинен надати повну та точну інформацію.

4.4 Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з Акаунта Користувача.

4.5 Користувач повинен забезпечити надійний пароль для власного Акаунта.

 

5.     Умови використання Контенту

5.1 Контент, а також знаки для товарів та послуг і логотипи, які містяться на Сайті є предметом авторського права та інших прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства України.

5.2 Контент надається Користувачу на умовах «ТАКИЙ ЯК Є».

5.3 Користувач може отримувати доступ до Контенту для інформаційних цілей та особистого використання виключно в межах доступних функціональних можливостей Сайту та на умовах, передбачених цим Договором.

5.4 Заборонено копіювати, відтворювати, розповсюджувати, передавати, транслювати, відображати, продавати, ліцензувати чи іншим чином використовувати будь-який Контент для будь-яких інших цілей без попередньої письмової згоди Адміністрації або відповідних ліцензіарів Контенту.

 

6.     Порядок розміщення Контенту

6.1 Для розміщення Контенту необхідно зареєструвати на Сайті власний Акаунт.

6.2 Користувач погоджується, що Сайт не гарантує збереження конфіденційності щодо будь-якого розміщеного Контенту.

6.3 Виключно Користувач несе відповідальність за розміщений Контент на Сайті, а також за наслідки розміщення та опублікування розміщеного Контенту.

6.4 При розміщені Контенту Користувач підтверджує і гарантує, що має необхідні ліцензії, права, погодження та дозволи для опублікування розміщуваного Контенту.

6.5 Користувач надає Адміністрації сайту всі необхідні дозволи, ліцензію на користування всіма патентами, торговельними марками, комерційними таємницями, авторськими та іншими майновими правами щодо такого Контенту для цілей його опублікування на Сайті.

6.6 Користувач погоджується, що Контент, який розміщується на Сайті, не міститиме жодних матеріалів, захищених авторськими правами третіх осіб, або матеріалів, на які поширюються інші майнові права третіх осіб, за виключенням якщо Користувач отримав дозвіл від законного власника таких матеріалів або якщо на інших законних підставах має законне право на розміщення таких матеріалів на Сайті.

6.7 При розміщенні Контенту на Сайті, Користувач надає Адміністрації сайту безумовне, невідкличне право, ліцензію без сплати будь-яких роялті, на використання, відтворення, поширення, створення похідних продуктів, показ такого Контенту у зв’язку з діяльністю Сайту, у тому числі, без обмеження, для цілей рекламного просування та поширення Сайту в повному його обсязі або в будь-якій його частині в будь-яких медійних форматах і через будь-які медійні канали. Порядок нарахування бонусів за розміщення Контенту регулюється розділом 7.

6.8 У разі виявлення порушень Користувачем авторських прав шляхом публікації піратського контенту з метою отримання відповідного заробітку за нього, виплати по Акаунту Користувача повністю блокуються Адміністрацією сайту.

6.9 При розміщені Контенту на Сайті Користувач надає згоду будь-якому іншому Користувачу всі права на доступ до розміщеного Контенту, а також на використання, відтворення, поширення, показ та виконання такого Контенту в порядку, який дозволений функціональними можливостями Сайту та згідно з цим Договором.

6.10 Забороняється розміщувати матеріали які:

- є незаконними, шкідливими, погрозливими, такими, що ображають моральність, честь і гідність, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькі, що порушують авторські права, що пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознакою, що сприяють розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, сцени, що містять насильства, або нелюдського поводження з тваринами тощо, встановлених законом України «Про мораль», Конституцією України й іншими відповідними нормативними актами;

- містять обмеження прав меншин;

- свідчать про видавання себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністрації, а також уведення в оману щодо якостей і характеристик якихось суб'єктів або об'єктів;

- Користувач не має права робити доступними за законодавством України;

- порушують права на який-небудь патент, торговельну марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські й суміжні з ним права третьої сторони;

- містять нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав'язувати послуги іншим способом;

- містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;

- навмисно та/або випадково порушують місцеві, державні або міжнародні закони;

- свідчать про збір і зберігання персональних даних інших користувачів;

- містять неузгоджену передачу записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;

- рекламують наркотичні засоби;

- містять записи, матеріали порнографічного характеру.

Цей перелік не є вичерпним.

6.11 Адміністрація сайту залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (в т.ч. авторські права, права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку Адміністрації сайту, принципам суспільної моралі. Адміністрація сайту також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.

 

 

7.     Права та обов’язки Адміністрації

8.1 Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Контенту, розташовуваного Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання послуг Сайту.

8.2 Адміністрація має право без попередження Користувача вносити зміни до Оферти.

8.3 Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні Контенту, а також вилучити Контент на свій розсуд, якщо зміст Контенту суперечить вимогам цього Договору та діючого законодавства України.

8.4 Адміністрація має право повідомити Користувача про претензії третіх осіб на розміщений Користувачем Контент. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію Контенту, або вилучити Контент.

8.5 Адміністрація має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства України, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

8.6. При порушенні Користувачами умов цього Договору Адміністрація сайту залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сайту на тимчасовій основі, а в разі грубого і/або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сайту на постійній основі.

8.7 Адміністрація сайту не несе відповідальності:

- за будь-яку шкоду отриману Користувачем при використані Сайту;

- за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Сайту, так і іншими можливими способами;

- перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб;

- за зміст рекламного Контенту, розміщеного Користувачами на сервісах Сайту;

- за неякісну швидкість у телекомунікаційних мережі;

- за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов'язані з користуванням Сайту

- за будь-яку шкоду заподіяну дією шкідливих програм, а також за несумлінні дії третіх осіб;

- за збої в роботі банківських установ та, у зв’язку з цим, неотримання Користувачем бонусів.

 

8.     Права та обов’язки Користувача

9.1 Користувач має право на умовах, визначених даним Договором, користуватися Контентом Сайту та розміщувати власний Контент на Сайті.

9.2 Користувач, на умовах визначених даною Офертою, має право отримувати бонуси за розміщений Контент на Сайті.

9.3 Користувач не має право запропоновувати свої умови Оферти.

9.4 Користувач погоджується, що він несе повну відповідальність за користування Сайтом та за розміщений Контент.

9.5 Користувач зобов’язаний не здійснювати будь-які дії щодо обмежень у роботі Сайту, а також не обходити, не відключати або іншим чином не втручатися в будь-які пов’язані з безпекою функції Сайту або функції, які перешкоджають або обмежують використання або копіювання будь-якого Контенту або встановлюють обмеження на використання Сайту або Контенту, що міститься в ньому. 

9.6 Користувач погоджується, що під час користування Сайтом отримує доступ до Контенту з багатьох різних джерел, тому Адміністрація сайту не несе відповідальності за точність, корисність та безпеку такого Контенту або за дотримання прав інтелектуальної власності, які стосуються такого Контенту або пов’язані з ним.

9.7 Користувач підтверджує, що розуміє, про те, що може отримати доступ до Контенту, який не відповідає дійсності або є образливим, непристойним чи таким, що викликає заперечення, і Користувач відмовляється від будь-яких претензій до Сайту з цього приводу.

9.8 Користувач має право замовити рекламні послуги на Сайті, а саме, обрати відео з власного Контенту, яке(і) він має намір рекламувати та здійснити оплату послуг з урахуванням обраних Користувачем рекламних тарифів, зазначених у п.10.3. цього Договору.

9.8.1 За зміст такого рекламного Контенту Користувачі самостійно несуть відповідальність в межах, встановлених законодавством України.  

9.8.2 Адміністрація Сайту має право відмовитись від надання рекламних послуг Користувачу у разі: (1) розміщення на Сайті рекламного Контенту, що є недобросовісним, неетичним, заздалегідь неправдивим та/або який порушує вимоги чинного законодавства України, з обов’язковим повідомленням про це Користувача, та у випадку сплати Користувачем оплати з обов’язковим поверненням її Користувачу у термін не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дня відповідної відмови; (2) у випадку отримання претензій від третіх осіб щодо змісту рекламного Контенту, а також у випадку отримання будь-яких вимог уповноважених органів державної влади щодо припинення рекламної кампанії. Зупинення рекламної кампанії здійснюється на строк розгляду претензій. У випадку встановлення факту безпідставності претензій третіх осіб, рекламна кампанія відновлюється.

 

9. Оплата послуг

10.1 Замовлення (акцептування) платних послуг Сайту, у тому числі рекламних послуг, здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги з особистого Акаунта Користувача, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

10.1.1 Надання рекламних послуг згідно з п. 9.8 цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати.

10.1.2 Оплата рекламних послуг здійснюється на Сайті за допомогою сервісу LIQPAY.

10.2 Користувач зобов'язується самостійно ознайомитися з цінами на платні послуги Сайту.

10.3 Сайт надає платні рекламні послуги Користувачам згідно наступних рекламних тарифів:

- 100,00 (сто) гривень - за 100 переглядів  рекламного Контенту (1 перегляд - 1 грн.);

- 200,00 (двісті) гривень -  за 100 переглядів рекламного Контенту (1 перегляд - 2 грн.);

- 500,00 (п’ятсот) гривень - за 100 переглядів рекламного Контенту (1 перегляд - 5 грн.);

- 1000,00 (одна тисяча) гривень - за 100 переглядів рекламного Контенту (1 перегляд - 10 грн.).

10.4 Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється в наступних випадках:

- видалення Контенту Користувача при модерації (у разі якщо такий Контент порушує права третіх осіб, в т.ч. авторські права, права інтелектуальної власності, тощо), якщо для такого Контенту було придбано платну послугу. Повернення грошових коштів здійснюється за вирахуванням фактично наданих послуг Сайтом. Для здійснення розрахунку суми коштів, що підлягають поверненню, приймається той період, коли послуга фактично не надавалася;

- якщо через будь-які технічні неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється Адміністрацією Сайту після надання Користувачем доказів оплати.  В такому випадку повернення грошових коштів відображається в Акаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому. За зверненням Користувача, такі грошові кошти можуть бути повернені на банківський рахунок Користувача, з якого було здійснено оплату рекламних послуг;

- грошові кошти, сплачені за рекламу забороненого до розміщення Контенту, перелік якого зазначений в цій Оферті.

10.5. У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цього Договору повернення сплачених Користувачем грошових коштів за платні послуги Сайту відбувається на підставі рішення Адміністрації Сайту після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови цієї Оферти.

 

10.  Обробка персональних даних Користувача

11.1 Під час створення Акаунту на Сайті Користувач надає Адміністрації сайту згоду на обробку його персональних даних, на умова передбачених Політикою конфіденційності.

 

11.  Відповідальність та обмеження відповідальності

12.1. За порушення умов цього Договору сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

12.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми Контенту, що розміщуються ним на Сайті; б) достовірність відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації на Сайті та достовірність запевнень Користувача, що містяться у розділі 9 Оферти.

12.3. Користувач зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщеного ним Контенту, та/або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Сайту у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщеного ним Контенту.

 

12.  Строк дії Оферти

13.1 Даний Договір вступає у силу з моменту початку користування Сайтом Користувачем.

13.2 Дія даної Оферти безстрокова.

13.3 Користувач в будь-який час може відмовитись від користування Сайтом та покинути його, а також видалити свій Акаунт.

13.4 Якщо Користувач не погоджується з умовами даного Договору або зі змінами Договору повністю або частково, він не має права користуватися Сайтом та повинен покинути його та видалити свій Акаунт.

13.5 Продовження використання Сайту означає згоду Користувача з умовами даної Оферти.